255 Alt-codes voor jouw toetsenbord

{☺}
Dit is geen figuurtje maar wel iets dat je snel met het toetsenbord op je scherm kan toveren.
Wellicht heb je nog nooit het teken ñ of Ω gezien, maar er zijn zo nog heel wat Alt-codes.
Hieronder volgt een lijst met de Altcodes van 1 tot 255.  Houd de Alt-toets ingedrukt en druk de code op jouw numeriek klavier.
Hier volgt de lijst:

 1. alt + 1 = ☺
 2. alt + 2 = ☻
 3. alt + 3 = ♥
 4. alt + 4 = ♦
 5. alt + 5 = ♣
 6. alt + 6 = ♠
 7. alt + 7 = •
 8. alt + 8 = ◘
 9. alt + 9 = ○
 10. alt + 10 = ◙
 11. alt + 11 = ♂
 12. alt + 12 = ♀
 13. alt + 13 = ♪
 14. alt + 14 = ♫
 15. alt + 15 = ☼
 16. alt + 16 = ►
 17. alt + 17 = ◄
 18. alt + 18 = ↕
 19. alt + 19 = ‼
 20. alt + 20 = ¶
 21. alt + 21 = §
 22. alt + 22 = ▬
 23. alt + 23 = ↨
 24. alt + 24 = ↑
 25. alt + 25 = ↓
 26. alt + 26 = →
 27. alt + 27 = ←
 28. alt + 28 = ∟
 29. alt + 29 = ↔
 30. alt + 30 = ▲
 31. alt + 31 = ▼
 32. alt + 32 = “space”
 33. alt + 33 = !
 34. alt + 34 = “
 35. alt + 35 = #
 36. alt + 36 = $
 37. alt + 37 = %
 38. alt + 38 = &
 39. alt + 39 = ‘
 40. alt + 40 = (
 41. alt + 41 = )
 42. alt + 42 = *
 43. alt + 43 = +
 44. alt + 44 = ,
 45. alt + 45 = –
 46. alt + 46 = .
 47. alt + 47 = /
 48. alt + 48 = 0
 49. alt + 49 = 1
 50. alt + 50 = 2
 51. alt + 51 = 3
 52. alt + 52 = 4
 53. alt + 53 = 5
 54. alt + 54 = 6
 55. alt + 55 = 7
 56. alt + 56 = 8
 57. alt + 57 = 9
 58. alt + 58 = :
 59. alt + 59 = ;
 60. alt + 60 = <
 61. alt + 61 = =
 62. alt + 62 = >
 63. alt + 63 = ?
 64. alt + 64 = @
 65. alt + 65 = A
 66. alt + 66 = B
 67. alt + 67 = C
 68. alt + 68 = D
 69. alt + 69 = E
 70. alt + 70 = F
 71. alt + 71 = G
 72. alt + 72 = H
 73. alt + 73 = I
 74. alt + 74 = J
 75. alt + 75 = K
 76. alt + 76 = L
 77. alt + 77 = M
 78. alt + 78 = N
 79. alt + 79 = O
 80. alt + 80 = P
 81. alt + 81 = Q
 82. alt + 82 = R
 83. alt + 83 = S
 84. alt + 84 = T
 85. alt + 85 = U
 86. alt + 86 = V
 87. alt + 87 = W
 88. alt + 88 = X
 89. alt + 89 = Y
 90. alt + 90 = Z
 91. alt + 91 = [
 92. alt + 92 = \
 93. alt + 93 = ]
 94. alt + 94 = ^
 95. alt + 95 = _
 96. alt + 96 = `
 97. alt + 97 = a
 98. alt + 98 = b
 99. alt + 99 = c
 100. alt + 100 = d
 101. alt + 101 = e
 102. alt + 102 = f
 103. alt + 103 = g
 104. alt + 104 = h
 105. alt + 105 = i
 106. alt + 106 = j
 107. alt + 107 = k
 108. alt + 108 = l
 109. alt + 109 = m
 110. alt + 110 = n
 111. alt + 111 = o
 112. alt + 112 = p
 113. alt + 113 = q
 114. alt + 114 = r
 115. alt + 115 = s
 116. alt + 116 = t
 117. alt + 117 = u
 118. alt + 118 = v
 119. alt + 119 = w
 120. alt + 120 = x
 121. alt + 121 = y
 122. alt + 122 = z
 123. alt + 123 = {
 124. alt + 124 = |
 125. alt + 125 = }
 126. alt + 126 = ~
 127. alt + 127 = ⌂
 128. alt + 128 = Ç
 129. alt + 129 = ü
 130. alt + 130 = é
 131. alt + 131 = â
 132. alt + 132 = ä
 133. alt + 133 = à
 134. alt + 134 = å
 135. alt + 135 = ç
 136. alt + 136 = ê
 137. alt + 137 = ë
 138. alt + 138 = è
 139. alt + 139 = ï
 140. alt + 140 = î
 141. alt + 141 = ì
 142. alt + 142 = Ä
 143. alt + 143 = Å
 144. alt + 144 = É
 145. alt + 145 = æ
 146. alt + 146 = Æ
 147. alt + 147 = ô
 148. alt + 148 = ö
 149. alt + 149 = ò
 150. alt + 150 = û
 151. alt + 151 = ù
 152. alt + 152 = ÿ
 153. alt + 153 = Ö
 154. alt + 154 = Ü
 155. alt + 155 = ¢
 156. alt + 156 = £
 157. alt + 157 = ¥
 158. alt + 158 = ₧
 159. alt + 159 = ƒ
 160. alt + 160 = á
 161. alt + 161 = í
 162. alt + 162 = ó
 163. alt + 163 = ú
 164. alt + 164 = ñ
 165. alt + 165 = Ñ
 166. alt + 166 = ª
 167. alt + 167 = º
 168. alt + 168 = ¿
 169. alt + 169 = ⌐
 170. alt + 170 = ¬
 171. alt + 171 = ½
 172. alt + 172 = ¼
 173. alt + 173 = ¡
 174. alt + 174 = «
 175. alt + 175 = »
 176. alt + 176 = ░
 177. alt + 177 = ▒
 178. alt + 178 = ▓
 179. alt + 179 = │
 180. alt + 180 = ┤
 181. alt + 181 = ╡
 182. alt + 182 = ╢
 183. alt + 183 = ╖
 184. alt + 184 = ╕
 185. alt + 185 = ╣
 186. alt + 186 = ║
 187. alt + 187 = ╗
 188. alt + 188 = ╝
 189. alt + 189 = ╜
 190. alt + 190 = ╛
 191. alt + 191 = ┐
 192. alt + 192 = └
 193. alt + 193 = ┴
 194. alt + 194 = ┬
 195. alt + 195 = ├
 196. alt + 196 = ─
 197. alt + 197 = ┼
 198. alt + 198 = ╞
 199. alt + 199 = ╟
 200. alt + 200 = ╚
 201. alt + 201 = ╔
 202. alt + 202 = ╩
 203. alt + 203 = ╦
 204. alt + 204 = ╠
 205. alt + 205 = ═
 206. alt + 206 = ╬
 207. alt + 207 = ╧
 208. alt + 208 = ╨
 209. alt + 209 = ╤
 210. alt + 210 = ╥
 211. alt + 211 = ╙
 212. alt + 212 = ╘
 213. alt + 213 = ╒
 214. alt + 214 = ╓
 215. alt + 215 = ╫
 216. alt + 216 = ╪
 217. alt + 217 = ┘
 218. alt + 218 = ┌
 219. alt + 219 = █
 220. alt + 220 = ▄
 221. alt + 221 = ▌
 222. alt + 222 = ▐
 223. alt + 223 = ▀
 224. alt + 224 = α
 225. alt + 225 = ß
 226. alt + 226 = Γ
 227. alt + 227 = π
 228. alt + 228 = Σ
 229. alt + 229 = σ
 230. alt + 230 = µ
 231. alt + 231 = τ
 232. alt + 232 = Φ
 233. alt + 233 = Θ
 234. alt + 234 = Ω
 235. alt + 235 = δ
 236. alt + 236 = ∞
 237. alt + 237 = φ
 238. alt + 238 = ε
 239. alt + 239 = ∩
 240. alt + 240 = ≡
 241. alt + 241 = ±
 242. alt + 242 = ≥
 243. alt + 243 = ≤
 244. alt + 244 = ⌠
 245. alt + 245 = ⌡
 246. alt + 246 = ÷
 247. alt + 247 = ≈
 248. alt + 248 = °
 249. alt + 249 = ∙
 250. alt + 250 = ·
 251. alt + 251 = √
 252. alt + 252 = ⁿ
 253. alt + 253 = ²
 254. alt + 254 = ■
 255. alt + 255 = “space”

 Update:  Bovenstaand krijg je de alt-codes voor de instellingen voor de US (Character map 437)
Onderstaand krijg je de character map 850, die meest in West-Europa gebruikt wordt.
http://duena.telenet.be/ALT_toetsen_lijst.htm

Als je dit bericht interessant vond, voel je dan vrij om een reactie te geven of jezelf in te schrijven en nieuwe berichten te lezen in jouw favoriete RSS-reader.

Reacties

Hoe typ ik het maal teken Bedankt

Is there a symbol for electricity, like a flash?

Kind regards, Koos.

Yes, Alt+ 9889

Bent u het ook zo beu om telkens opnieuw en opnieuw ‘.com’ te moeten typen? Hoe maak ik een ‘.com’ knop op mijn toetsenbord (windows 11) ?

Leave a comment

(required)

(required)